Siciny
 • Siciny 8
 • Siciny 7
 • Siciny5
 • Siciny4
 • Siciny1

 • Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

  Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

 • 100-lecie objawień Matki Boskiej w Fatimie

  100-lecie objawień Matki Boskiej w Fatimie

 • Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

  Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

 • Witaj nam, szkoło radosna, grająca dzwonkiem co rano!.......

  Witaj nam, szkoło radosna, grająca dzwonkiem co rano!.......

 • Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 • III Bieg Charytatywny -

  III Bieg Charytatywny - "Lubię Pomagać"

 • Przeżyjmy to jeszcze raz – wspomnienia z wycieczki do Trójmiasta i na półwysep skandynawski

  Przeżyjmy to jeszcze raz – wspomnienia z wycieczki do Trójmiasta i na półwysep skandynawski

 • Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

  Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

 • Teatrzyk Dorotki przedstawia….

  Teatrzyk Dorotki przedstawia….

 • Jaś i Małgosia - zwiastun

  Jaś i Małgosia - zwiastun

 • III Bieg Charytatywny -

  III Bieg Charytatywny - "Lubię Pomagać"

 • Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 • Bieg charytatywny -

  Bieg charytatywny -

 • III Bieg Charytatywny -

  III Bieg Charytatywny - "Lubię Pomagać"

 • Wieczór Marcinowy 2017

  Wieczór Marcinowy 2017

 • Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

  Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

 • Mistrzynie Mażoretek

  Mistrzynie Mażoretek z Sicin
2010-03-13 19:01:22
Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny

Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny Zdjęcie: Sprawozdanie z walnego zebrania OSP Siciny

    W dniu 19.01.2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Siciny za rok 2009. Uczestniczyło w tym zebraniu 19 druhów strażaków oraz goście zaproszeni: Prezes Związku Gminnego OSP w Niechlowie Jan Głuszko, Komendant PSP w Górze Arkadiusz Szuper, oraz Jan Piskozub, Maciej Leśkiewicz i Andrzej Rybak.

W roku sprawozdawczym pożegnaliśmy druha Mieczysława Świdra. Był jednym z pierwszych organizatorów powstania naszej jednostki od 1946 roku. Druhowie licznie uczestniczyli w ceremoni pogrzebowej, towarzysząc na miejsce wiecznego spoczynku.

    W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Siciny wyjeżdżała 12 razy, w tym 10 razy do zdarzeń i 2 razy na ćwiczenia.

    Zakupiono 2 akumulatory do Jelcza, 2 szt. tłumic i 2 szt. wideł. Środki na zakup pochodziły z budżetu gminnego OSP.

    Z środków własnych OSP Siciny zakupiła jeden wąż W-52, jedną prądownice, 10 sztuk koszul wyjściowych ze sznurami, dystynkcjami i pagonami oraz 4 szt. koszulek czarnych z napisem Strażak.

    W roku sprawozdawczym  druhowie brali udział w pracach i uroczystościach dla lokalnej społeczności Sicin takich jak:

        Pierwszy raz strażacy trzymali wartę przy Bożym Grobie w czasie Wielkanocy.

        Została ufundowana podstawa do figurki Św. Floriana, która była niesiona w procesji na Boże Ciało przez strażaków, druhowie również zabezpieczali całą drogę procesji, dbając o bezpieczeństwo wiernych uczestniczących w procesji.

        Pomoc przy organizacji promowania albumu o kościele w Sicinach

        Strażacy brali udział w festynie powitanie lata uczestnicząc w rywalizacji drużyn OSP działających przy parafii Siciny.

        Reprezentacja strażaków brała udział w turnieju wsi na dożynkach parafialnych i zajęła pierwsze miejsce, zdobywając puchar i nagrodę główna – kuchenkę mikrofalową, która została na wyposażeniu domu strażaka w Sicinach.

        W czasie wieczoru Marcinowego druhowie pomagali w budowie ogniska, przygotowaniu placu i zabezpieczenia całego terenu.

        Strażacy licznie uczestniczyli w odkopywaniu fundamentów wokół kościoła w Sicinach, a w następne dni przy zbijaniu tynku.

 

     Zarząd OSP Siciny dziękuje druhom strażakom za wszelką okazaną pomoc przy działaniach bojowych i pracach społecznych, na rzecz mieszkańców Sicin i okolic.


Stowarzyszenie Siedmiu