Siciny
 • Siciny 7
 • Siciny 8
 • Siciny1
 • Siciny4
 • Siciny5

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Od 100 lat Niepodległa

  Od 100 lat Niepodległa

 • II miejsce uczniów Gimnazjum w Naratowie w XVI Powiatowym Turnieju

  II miejsce uczniów Gimnazjum w Naratowie w XVI Powiatowym Turnieju

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

  KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Od 100 lat Niepodległa

  Od 100 lat Niepodległa

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach

 • Mecz na 100-lecie Niepodległości

  Mecz na 100-lecie Niepodległości

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • Wieczór Marcinowy 2018

  Wieczór Marcinowy 2018

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

  ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

 • KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

  KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach
Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

11 stycznia 2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Sicinach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu połączone z uroczystością opłatkową.

Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

Zebranie rozpoczęło się Jasełkami wystawionymi przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sicinach. Po przedstawieniu nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
W dalszej części przewodnicząca pani Katarzyna Kurdek przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz z działań podjętych w minionym roku. Były to: zabawa karnawałowa w organizacji której pomógł zespół Wronowianki, festyn „Powitanie lata”, na którym została zaprezentowana wystawa fotograficzna „10-lecie Stowarzyszenia Siedmiu”, współudział w organizacji dożynek parafialnych, Wieczór Marcinowy. Stowarzyszenie brało też udział w Jarmarku Adwentowym organizowanym przez LGD Ujście Baryczy w Górze, na którym ogromnym powodzeniem cieszyły się przepiękne i smaczne pierniki wykonane przez panią Iwonę Dawidziak. Tam też Stowarzyszenie otrzymało II miejsce za konfiturę z płatków róż w kategorii produkt promujący LGD.
W minionym roku, w ramach współpracy Stowarzyszenia Siedmiu z Bankiem Żywności we Wrocławiu, przekazano 425 osobom 3557kg żywności.
Na zakończenie tej części przewodnicząca podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Następnie poprosiła o udzielenie absolutorium dla zarządu. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Pani przewodnicząca przywitała szczególnie serdecznie nowych członków Stowarzyszenia i wyraziła nadzieję, że będzie przybywać ich jeszcze więcej, by podjąć trud społecznego działania.
Zaplanowane zostały też działania na kolejny rok:
- organizacja Dnia kobiet,
- pomoc w organizacji dożynek parafialnych,
- wyjazd na „Oblężenie Lubiąża” i wystawienie stoiska,
- organizacja Wieczoru Marcinowego,
- udział w Jarmarku Adwentowym,
- aplikacja projektów FIO
JK

Stowarzyszenie Siedmiu