Siciny
 • Siciny 7
 • Siciny1
 • Siciny 8
 • Siciny4
 • Siciny5

 • Od 100 lat Niepodległa

  Od 100 lat Niepodległa

 • MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

  MOGIŁĘ PRADZIAD OCAL OD ZAPOMNIENIA

 • Nabożeństwo Fatimskie

  Nabożeństwo Fatimskie

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

  ZABAWA KARNAWAŁOWA 2019 - zaproszenie do zabawy

 • Koncert Papieski

  Koncert Papieski

 • Dla Was dzisiaj wszystkie kwiaty, nasze serca i podziw…

  Dla Was dzisiaj wszystkie kwiaty, nasze serca i podziw…

 • Świąteczna Szlachetna Paczka

  Świąteczna Szlachetna Paczka

 • Nabożeństwo Fatimskie

  Nabożeństwo Fatimskie

 • Odpust w Sicinach

  Odpust w Sicinach

 • Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

  Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

 • Świąteczna Szlachetna Paczka

  Świąteczna Szlachetna Paczka

 • Od 100 lat Niepodległa

  Od 100 lat Niepodległa

 • Już wakacje się zaczęły, do widzenia szkoło!

  Już wakacje się zaczęły, do widzenia szkoło!

 • Teatrzyk Dorotki przedstawia bajkę „Dwie Dorotki”

  Teatrzyk Dorotki przedstawia bajkę „Dwie Dorotki”

 • Hymn Parafii św. Marcina w Sicinach

  Hymn Parafii św. Marcina w Sicinach

 • Zaproszenie na WIECZÓR MARCINOWY

  Zaproszenie na WIECZÓR MARCINOWY

 • Dla Was dzisiaj wszystkie kwiaty, nasze serca i podziw…

  Dla Was dzisiaj wszystkie kwiaty, nasze serca i podziw…

 • Już wakacje się zaczęły, do widzenia szkoło!

  Już wakacje się zaczęły, do widzenia szkoło!
Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

11 stycznia 2015r. w Świetlicy Wiejskiej w Sicinach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu połączone z uroczystością opłatkową.

Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu Zdjęcie: Walne Zebranie Stowarzyszenia Siedmiu

Zebranie rozpoczęło się Jasełkami wystawionymi przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sicinach. Po przedstawieniu nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
W dalszej części przewodnicząca pani Katarzyna Kurdek przedstawiła sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz z działań podjętych w minionym roku. Były to: zabawa karnawałowa w organizacji której pomógł zespół Wronowianki, festyn „Powitanie lata”, na którym została zaprezentowana wystawa fotograficzna „10-lecie Stowarzyszenia Siedmiu”, współudział w organizacji dożynek parafialnych, Wieczór Marcinowy. Stowarzyszenie brało też udział w Jarmarku Adwentowym organizowanym przez LGD Ujście Baryczy w Górze, na którym ogromnym powodzeniem cieszyły się przepiękne i smaczne pierniki wykonane przez panią Iwonę Dawidziak. Tam też Stowarzyszenie otrzymało II miejsce za konfiturę z płatków róż w kategorii produkt promujący LGD.
W minionym roku, w ramach współpracy Stowarzyszenia Siedmiu z Bankiem Żywności we Wrocławiu, przekazano 425 osobom 3557kg żywności.
Na zakończenie tej części przewodnicząca podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Następnie poprosiła o udzielenie absolutorium dla zarządu. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Pani przewodnicząca przywitała szczególnie serdecznie nowych członków Stowarzyszenia i wyraziła nadzieję, że będzie przybywać ich jeszcze więcej, by podjąć trud społecznego działania.
Zaplanowane zostały też działania na kolejny rok:
- organizacja Dnia kobiet,
- pomoc w organizacji dożynek parafialnych,
- wyjazd na „Oblężenie Lubiąża” i wystawienie stoiska,
- organizacja Wieczoru Marcinowego,
- udział w Jarmarku Adwentowym,
- aplikacja projektów FIO
JK

Stowarzyszenie Siedmiu